Hạt giống táo đỏ lùn F1 Cao sản - Hạt giống tốt, Nảy mầm nhanh

Hạt giống táo đỏ lùn

22.000 20.000

Hạt giống táo đỏ lùn

22.000 20.000

Mua sỉ
Đăng kí NCC