Hạt giống đậu bắp tím nữ hoàng F1 - Tỉ lệ nảy cao - Năng suất cao

Hạt giống đậu bắp tím nữ hoàng

Mua sỉ
Đăng kí NCC