Hạt giống ớt chỉ thiên Đài Loan F1 chịu nhiệt kháng bệnh tốt

Hạt giống ớt chỉ thiên

159.000

Hạt giống ớt chỉ thiên

159.000

Mua sỉ
Đăng kí NCC