Chương Trình Sale 30% Măng Tây Xanh Loại 1-2

+ Măng loại 1: Giảm 30% còn => 100.000đ/ Kg

+ Măng loại 2: Giảm 30% còn => 80.000đ/ Kg

Giấy chứng nhận phân phối của Nông Sản Dũng Hà

giấy chứng nhân phân phối

2 thoughts on “Chương Trình Sale 30% Măng Tây Xanh Loại 1-2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *