Hạt Giống Măng Tây Tím F1 USA

55.000.000

– Mua gói 20 hạt được tặng 20 túi bầu, 1 gói kích rễ nảy mầm, 1 tài liệu hướng dẫn ươm trồng và chăm sóc cây măng tây

– Gói 10 gram măng tây tím được 300 – 400 hạt

– Trung bình 1 mét vuông trồng được 1,8 cây (hàng đơn) – hàng đôi trồng 2,2 cây/m2

– Trồng từ 5000 m2 trở lên sẽ được hỗ trợ sâu hơn. vui lòng đăng ký mua sỉ

Hạt Giống Măng Tây Tím F1 USA

55.000.000

Mua sỉ
Đăng kí NCC