Hạt Giống Măng Tây Xanh ATLAS F1

30.000

– Mua gói 20 hạt được tặng 20 túi bầu, 1 gói kích rễ nảy mầm, 1 tài liệu hướng dẫn ươm trồng và chăm sóc cây măng tây

– Gói10 gram Atlas được 380 hạt

– Trung bình 1 mét vuông trồng được 1,8 cây (hàng đơn) – hàng đôi trồng 2,2 cây/m2

– Trồng từ 5000 m2 trở lên sẽ được hỗ trợ sâu hơn. vui lòng đăng ký mua sỉ

 

Hạt Giống Măng Tây Xanh ATLAS F1

30.000

Mua sỉ
Đăng kí NCC