Hạt Giống Măng Tây Xanh Portlim F1 Hà Lan - Măng tây xanh

Hạt Giống Măng Tây Xanh Portlim F1 Hà Lan

1.750.000

Hạt Giống Măng Tây Xanh Portlim F1 Hà Lan

1.750.000

Mua sỉ
Đăng kí NCC