Kỹ thuật trồng măng tây Archives - Măng tây xanh

Kỹ thuật trồng măng tây

Cây Măng tây khi được trồng ở vùng đất cao ráo, tiêu thoát nước tốt, có nhà lưới trắng trong, mắt nhuyễn, chăm sóc đúng kỹ thuật, thì rất ít hoặc không bao giờ bị sâu bọ, côn trùng làm hại