Hạt Giống Măng Tây Xanh Gijnlim F1 Hà Lan

1.250.000

Hạt Giống Măng Tây Xanh Gijnlim F1 Hà Lan

1.250.000

Mua sỉ
Đăng kí NCC