Hạt Giống Măng Tây Xanh Sunlim F1 Hà Lan - Măng tây xanh

Hạt Giống Măng Tây Xanh Sunlim F1 Hà Lan

350.0003.500.000

 

– Hạt giống măng tây sunlim sẽ đước bán theo gói, theo số lượng hạt tùy theo nhu cầu khách hàng

– Trung bình 1 mét vuông trồng được 1,8 cây (hàng đơn) – hàng đôi trồng 2,2 cây/m2

– Trồng từ 5000 m2 trở lên sẽ được hỗ trợ sâu hơn. vui lòng đăng ký mua sỉ

  • 100 hạt
  • 200 hạt
  • 500 hạt
  • 1000 hạt
Xóa
Hạt Giống Măng Tây Xanh Sunlim F1 Hà Lan
Mua sỉ
Đăng kí NCC