Hạt Giống Măng Tây Xanh Xenolim F1 Hà Lan

1.500.000

Hạt Giống Măng Tây Xanh Xenolim F1 Hà Lan

1.500.000

Mua sỉ
Đăng kí NCC