Hạt Giống Măng Tây Xanh Supper Deluxe F1 USA - Măng tây xanh

Hạt Giống Măng Tây Xanh Supper Deluxe F1 USA

70.000.000

Hạt Giống Măng Tây Xanh Supper Deluxe F1 USA

70.000.000

Mua sỉ
Đăng kí NCC