Hạt Giống Măng Tây Xanh Apolo F1 USA - Măng tây xanh

Hạt Giống Măng Tây Xanh Apolo F1 USA

30.000.000

Hạt Giống Măng Tây Xanh Apolo F1 USA

30.000.000

Mua sỉ
Đăng kí NCC